Zmiana adresów poczty elektronicznej w PGM

Informujemy iż od dnia 1 marca 2016r uległy zmianie wszystkie adresy poczty elektronicznej w PGM Żyrardów. Zmiana polega na tym że zamiast myślnika po @pgm jest teraz kropka. Przykładowo : poprzednio było j.kowalski@pgm-zyrardow.pl a teraz będzie  j.kowalski@pgm.zyrardow.pl    Adres firmowy teraz jest następujący:  pgm@pgm.zyrardow.pl