Dostawa serwera oraz UPS dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. w Żyrardowie.

Tryb: konkurs
Status: aktualne
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Finansowanie: Środki własne
Termin składania ofert: 14.08.2019 9:00
Miejsce składania ofert: PGM Żyrardów Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Żyrardów - sekretariat pok. nr 7
Termin otwarcia ofert: 14.08.2019
Ogłoszono dnia: 08.08.2019